Q360 je nástroj pro udělování zpětné vazby na klíčové kompetence prostřednictvím nezávislých hodnocení nadřízených, kolegů, podřízených a klientů – zpětná vazba ze všech možných úhlů pohledu. 360° zpětnou vazbu můžete použít k mapování rozvojových potřeb Vašich zaměstnanců, k vyhodnocení efektivity školení nebo jako doplněk hodnotícího systému ve Vaší společnosti.