Garant výcviku, Radvan Bahbouh, se koučování věnuje aktivně již 20 let, odkoučováno má více než 10 000 hodin a ve svém oboru představuje směr psychologického koučování. V České asociaci koučů je akreditován jako kouč 3. stupně - supervizor.

Výcvik v koučování, certifikovaný u EMCC a ICF, sestává z 80-hodinové prezenční výuky, kombinuje teoretické části, praktická cvičení, skupinové supervize formou balintovských skupin a peer-coaching. Výcvik Vám poskytne přípravu požadovanou pro úspěšné absolvování 1. stupně akreditace koučů.

Hlavním cílem výcviku je rozvíjet účastníky v dovednosti koučování. V průběhu výcviku poskytujeme účastníkům takové množství teoretických znalostí a praktických dovedností, aby mohli začít koučování profesionálně využívat.  Výcvik je zaměřen na celou řadu klíčových kompetencí, které je možné uplatnit i mimo rámec samotného koučování, jako je například aktivní naslouchání, dotazování, sebepoznání, poskytování zpětné vazby a psychologické uvažování obecně. Dále se zaměřujeme na dovednosti v oblasti psychologického koučování, které se zaměřuje na práci s motivací a hodnotami. 

V současné době nabízíme následující výcvikové kurzy:

Individuální výcvik - certifikovaný (výcvik vedený R. Bahbouhem):

2019 - jaro (obsazeno); podzim (obsazeno)

2020 - jaro (obsazeno); podzim (obsazeno)

Individuální výcvik - certifikovaný (výcvik vedený R. Bahbouhem ve spolupráci s dalšími kouči QED GROUP):

2019 - jaro (obsazeno)

2019 - podzim (obsazeno)

2020 - jaro - PŘIHLÁSIT

Výcvik v týmovém koučování (výcvik vedený R. Bahbouhem ve spolupráci s dalšími kouči QED GROUP):

2019 - podzim (volno) - PŘIHLÁSIT

Individuální koučování

2019 - dle domluvy - PŘIHLÁSIT