Back to All Events

QED Life 3: Překonávání překážek

  • QED Group Štěpánská 20/1677 Praha 1, Hlavní město Praha, 110 00 Czech Republic (map)

Také se dostáváte do situací, kdy máte pocit, že narážíte na hranice vlastních schopností a možností?

Ať už se jedná o situace sebepřekonání v kontextu profesního výkonu, vztahového konfliktu či třeba volnočasové sportovní aktivity, pokaždé jsme vystaveni silným emocím, které nám v posouvání vlastních hranic brání. Můžeme mít strach prezentovat před větším publikem, možná je složité otevřít konflikt s autoritou nebo dát negativní zpětnou vazbu někomu, koho máme rádi. 

Jaké strategie nám pomohou překonávat vlastní hranice a realizovat i věci, o kterých jsme doposud jen snili? Jak si dovolit vykročit mimo zónu komfortu a jak si užít tento výlet? 

Praktický večer na téma překonávání hranic povede instruktor Firewalkingu, psycholog a Head of Consulting společnosti QED Group, Jan J. Ženatý.

Later Event: November 19
Překonávání hranic