Back to All Events

Obohacení partnerských vztahů

Lektor: Radvan Bahbouh
Délka: 2 hodiny
Cena:  900 Kč
Lokalita: Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

 

Protože nejsou vztahy neměnné, je o ně třeba pečovat jako o květiny. Vztahy s blízkými lidmi mohou rozkvétat, zrát, proměňovat se, a mohou i uvadat. Řada lidí si myslí, že je pro péči dostatečné, když jsou s druhými v kontaktu, ale tak tomu není. Důležitější než rozsah společně stráveného času je jeho kvalita.

A jaké jsou výzkumem i praxí podložené tipy k dosažení co nejvyšší kvality? Překvapivé je, že jsou to docela jednoduchá a časově nenáročná obohacení. A přesto není jednoduché se do nich pustit.  I když budeme mluvit především o vztazích partnerských, jsou všechny poznatky dobře převoditelné i na vztahy se všemi našimi blízkými osobami. A to stojí za to. Tím spíše, když si uvědomíme, že kvalita našich vztahů je jedním z rozhodujících zdrojů naší životní spokojenosti.  

Přihláška: http://goo.gl/forms/Gm6PNrwZpu

radek.jpg

Doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh Ph.D. vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK a medicínu na 3. LF UK. Přes dvacet let přednáší na katedře psychologie FF UK, kde kromě jiného zodpovídá za psychologii osobnosti, metodologii psychologie a psychologii vyjednávání. Je autorem metody sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech i v organizacích. Tato metoda je využívána v experimentech kosmického výzkumu, v armádě i v řadě firem po celém světě. Radvan Bahbouh pracoval jako psycholog v krizovém centru RIAPS, zřízeném Záchrannou službou Praha, v Psychiatrickém centru Praha v Bohnicích, ale i v Psychologickém ústavu AV. Podílel se na řadě psychologických a psychiatrických výzkumů.  Před dvaceti lety založil společnost QED GROUP, která poskytuje psychologické služby organizacím i jednotlivcům. Dlouhodobě se věnuje problematice zvyšování výkonu a spokojenosti formou psychologického koučování, o kterém napsal knihu Pohádka o ztracené krajině. Zároveň pracuje jako psychoterapeut zaměřující se na psychosomatickou problematiku a krizové intervence.