Back to All Events

POSUZOVÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI A ODHALOVÁNÍ LŽI (ETAC)


Lektor: Jan J. Ženatý
Délka: 3 dny (ETaC);  navazuje na dvoudenní trénink Čtení emocí a emoční inteligence (ESaC)
Cena za oba tréninky: 55 000 Kč + DPH (66 550 Kč)

BENEFITY TRÉNINKU:

·       Budete přesnější (až o 90%) ve vyhodnocování důvěryhodnosti výpovědi druhé strany – v rámci obchodního jednání, výběrového či hodnotícího pohovoru a jakékoliv další interakce zvýšíte svou schopnost rozeznat lež a „blafování“.

·       Budete schopni vyhodnotit důvěryhodnost záznamu mluveného projevu čistě na základě obsahové analýzy – k odhadu důvěryhodnosti vám tedy postačí pouze přepsaný záznam projevu.

·       Získáte schopnost odlišit projevy lži a prosté nervozity – uchráníte tak úzkostné klienty, partnery, zákazníky a uchazeče před zbytečným uzavřením možností spolupráce.

·       Díky znalostem o fungování paměti získáte schopnost rozlišovat důvěryhodnost i u velmi starých událostí, resp. vzpomínek – budete proto schopni vyhodnotit nejen aktuální, ale i již uzavřené události.

OBSAH TRÉNINKU:

Třídenní trénink je rozdělen do 3 bloků: ZnalostiDovednosti a Aplikace.

ZNALOSTI

·       Kritéria pravdivosti a klamání – jak vypadá pravdivá výpověď a kde je možné usuzovat na lež.

·       Fenomén „unikání“ – nekonzistence mezi 5 komunikačními kanály (tvář, tělo, hlas, styl projevu a obsah slov) u lživé výpovědi.

·       Typy paměti a jejich vliv na rekonstrukci vzpomínek.

·       Jak rozeznat „HoT Spot“ – potenciální místo projevu lži.

DOVEDNOSTI

·       Algoritmus 3C: Collect (sběr dat) – Consider (vytváření hypotéz) – Conclude (posouzení pravdivosti) a jeho využití pro vyhodnocení důvěryhodnosti.

·       Nácvik sledování „unikání“ a „HoT Spots“ pomocí videí a cvičení ve skupině mezi účastníky a lektory.

·       Rozeznávání mikrovýrazů (pre- a posttest pomocí METT – Microexpression training tool) a jejich využití v odhalování nepravdy.

·       Trénink vyhodnocování obsahové důvěryhodnosti výpovědi – CBCA (Criteria Based Content Analysis).

·       Konstrukce otázek pro ověřování důvěryhodnosti.

APLIKACE

·       Strategie vedení rozhovoru podle modelu PEER v kontextu vyhodnocování důvěryhodnosti.

·       Prepare – příprava na rozhovor.

·       Engage – otevření konverzace a navázání rapportu.

·       Explore – sledování HoT Spots a jejich ověřování pomocí otázek.

·       Result – uzavření rozhovoru a vyhodnocení důvěryhodnosti.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlašujte se, prosím, na této adrese: https://goo.gl/forms/qdWzYMwKWrGJ2pq32

Termíny pro absolvování tréninku ESaC vybírejte za nabídky.

Místo na tréninku vám můžeme zarezervovat až po zaslání závazné přihlášky.

Znalostní předpoklady:

Tento navazují trénink lze absolvovat až po úspěšném zvládnutí tréninku Čtení emocí a emoční dovednosti.

Rezervace místa a fakturační podmínky

Místo v tréninku Vám rezervujeme po přijetí závazné přihlášky a zaplacení poplatku 100% z ceny tréninku.  Na tuto částku Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 1 měsíc před konáním tréninku.

Storno podmínky  

Bezplatné storno přijímáme 22 dnů před realizací tréninku. rozmezí 21 až 15 kalendářních dnů před zahájením realizace je účtován poplatek ve výši 50% z ceny tréninku. V rozmezí 14 až 1 kalendářního dne před tréninkem je účtován poplatek ve výši 100% z ceny. Přesunuti účasti na jiný termín nejpozději 21 dnů před zahájením tréninku je možné.

Jan J. Ženatý, vášnivý řečník, motivátor a vedoucí konzultant společnosti QED GROUP. Má více než 5 000 hodin praxe v práci se skupinami zejména manažerů a talentů, se kterými sdílí vlastní manažerské zkušenosti a psychologické zázemí. Prezentuje na konferencích a veřejných vystoupeních. Bezpečně převedl více než 500 klientů přes rozbité střepy a rozžhavené uhlí. 

Jan J. Ženatý, vášnivý řečník, motivátor a vedoucí konzultant společnosti QED GROUP. Má více než 5 000 hodin praxe v práci se skupinami zejména manažerů a talentů, se kterými sdílí vlastní manažerské zkušenosti a psychologické zázemí. Prezentuje na konferencích a veřejných vystoupeních. Bezpečně převedl více než 500 klientů přes rozbité střepy a rozžhavené uhlí.