Back to All Events

Situační přístup k leadershipu aneb Empower to lead, lead to empower

Termín: 13. září 2016,  9.00 – 17.00

Lektor: Alena Srbová

Cena: 7 100 Kč + DPH

Místo: QED GROUP, Štěpánská 1677/20, Praha 1

Trénink je určen manažerům na min. středně manažerské pozici, kteří již zvládli základní manažerské dovednosti a chtějí se soustředit na rozvoj sebe jakožto vůdčí osobnosti. Zároveň je trénink určen pro všechny, kteří mají zájem rozvíjet v sobě svůj leadership potenciál.

Cílem tréninku je posílit vaši schopnost motivovat, rozvíjet a efektivně vést své zaměstnance tak, abyste na ně mohli časem (v ideálním případě) většinu své práce delegovat a tím si uvolnit kapacitu pro např. budování businessu v zahraničí nebo pro častější golf s klienty. Zároveň je cílem se naučit adekvátně uplatňovat jednotlivé styly vedení dle kontextu situace a umět vždy použít ten nejvhodnější. Důležitou součástí je také zvýšit vaši všímavost v zacházení s mocí při vedení lidí a uvědomění si důsledků a dopadů do týmu v případech jejího neadekvátního užití.

V rámci tréninku si navíc budete mít možnost otestovat schopnost situačního vedení, odhalit svůj preferovaný styl a dostat konkrétní doporučení k rozvoji.

 

Obsah tréninku

  • Představení a osvojení si čtyř stylů vedení - direktivní, konzultativní, konsenzuální, delegativní.
  • Situační přístup – rozvoj schopnosti lídra přizpůsobit své vedení konkrétní situaci. Doporučení, kdy je který styl vhodné použít.
  • Rozbor situačních faktorů důležitých pro použití jednotlivých stylů.
  • Rozbor rizik a dopadů do týmu v případě nadměrného používání daného stylu nebo jeho neužití v situacích, kdy to naopak podřízení očekávají/vyžadují.
  • Možnost vyzkoušet si jednotlivé styly na praktických příkladech/modelových situacích.
  • Zpětná vazba k výsledku testu situačního vedení (LJI) a doporučení pro další rozvoj.

Přihlášky: http://goo.gl/forms/N2sWMhT0E3

V rámci své více než patnáctileté psychologické praxi se setkala s mnoha osobními i pracovními tématy. Věnuje se koučování, lektorské činnosti a pracuje jako psychoterapeutka. V QED GROUP stála u zrodu mnoha školení, která dodnes ráda realizuje. Svým klientům pozorně naslouchá a vždy hledá co nejvhodnější a nejpraktičtější cestu k cíli. Je tvůrčí a zároveň nohama na zemi, umí být vtipná i vážná.

Earlier Event: September 1
Překonávání hranic
Later Event: September 21
Anatomie emocí