Back to All Events

Psychologie peněz a placení

  • QED GROUP 20 Štěpánská Nové Město, Hlavní město Praha, 110 00 Czech Republic (map)

Lektor: EVA HÖSCHLOVÁ
Délka: 2 hodiny
Cena: 790 Kč (vč. DPH)

Psychologie peněz aneb úvod do ekonomické psychologie

"Všichni je používáme, i když nás to pořádně nikdo neučil. Všichni je prací vyděláváme, i když je vlastně našim cílem především něco jiného. Všichni je chceme využívat co nejchytřeji, přesto nás při zacházení s nimi provází nespočet absurdit. Přijďte se seznámit s nejnovějšími poznatky psychologie a behaviorální ekonomie v oblasti peněz, jejich prožívání, spoření, utrácení i dalších postojů k nim."

Psychologie peněz a placení:

Jak vnímáme a prožíváme peníze? Liší se v tom lidé? A jak?

Jaké chyby a absurdity děláme, když se rozhodujeme o penězích?

Jaké způsoby placení jsou pro nás nejvíce bolestné a jak to využít v náš prospěch?

A co nejvíce ovlivňuje, zda budeme spořit či utrácet?

Přihlašovat se můžete na této adrese: https://goo.gl/forms/Hs9agp2frPQGYk0f2

6c77a20b6aa3def6ae30a06f8367681e137804ad.png

Eva vystudovala psychologii na FF UK, kde také získala doktorát. Zabývá se behaviorální ekonomií, statistickými analýzami, sociomapování týmů, psychometrickými analýzami a dalšími tématy.