Back to All Events

Peníze, dary a vztahy

  • QED GROUP 20 Štěpánská Nové Město, Hlavní město Praha, 110 00 Czech Republic (map)

Lektor: EVA HÖSCHLOVÁ
Délka: 2 hodiny
Cena: 790 Kč (vč. DPH)

Psychologie peněz aneb úvod do ekonomické psychologie

"Všichni je používáme, i když nás to pořádně nikdo neučil. Všichni je prací vyděláváme, i když je vlastně našim cílem především něco jiného. Všichni je chceme využívat co nejchytřeji, přesto nás při zacházení s nimi provází nespočet absurdit. Přijďte se seznámit s nejnovějšími poznatky psychologie a behaviorální ekonomie v oblasti peněz, jejich prožívání, spoření, utrácení i dalších postojů k nim."

Peníze, dary a vztahy: 

Jaké existují typy darů a v čem jsou dary jiné než peníze?

Jak ovlivňují dary naše vztahy? A jakou roli v nich hrají peníze?

Co je fér a nefér, když dojde na dělení peněz?

Vyplatí se být velkorysý a důvěřovat? Nebo je vhodnější kontrola?

Přihlašovat se můžete na této adrese: https://goo.gl/forms/iINki7NQctI4cbGf2

6c77a20b6aa3def6ae30a06f8367681e137804ad.png

Eva vystudovala psychologii na FF UK, kde také získala doktorát. Zabývá se behaviorální ekonomií, statistickými analýzami, sociomapování týmů, psychometrickými analýzami a dalšími tématy.