Back to All Events

Psychodiagnostika v personální praxi

Lektoři: Kurz uvede a 90 minutovou přednáškou zahájí Radvan Bahbouh, odbornou a praktickou částí naváží Eva Höschlová a Ivana Fabianová
Délka: 8 hodin
Cena: 6700 Kč

Místo: QED GROUP, Štěpánská 1677/20, Praha 1

TERMÍN: 15.11. 2017, 9-17

Psychodiagnostika je jednou z hlavních produktových řad QEDu a také oblast, které se výzkumně i prakticky věnujeme již 20 let. Nejčastěji se jedná o konzultace, samotné testování či vývoj vlastních diagnostických metod. Právě v těchto oblastech lze vypozorovat zvýšený zájem o diagnostiku, která má zpřesnit poznání uchazeče v náborovém procesu, pomoci při určování směru jeho dalšího rozvoje či vizualizovat vzájemnou komunikaci, spolupráci a znalost členů týmu. V těchto oblastech QED dokáže poskytnout kvalitní testy a metody nebo přímo licence pro intenzivnější využívání a zpřesnit tak rozhodování v klíčových personálních otázkách.

 Vzrůstající zájem o psychodiagnostiku také způsobuje, že se na trhu mnohem častěji objevují nástroje, kterým chybí základní psychometrické vlastnosti a jejich použitím často nelze získat výstupy, které metoda slibuje. Právě u těchto metod je často problematické rozpoznat jejich kvalitu.

Cíle:

 • Kurz se zaměří na rozpoznávání kvalitní psychodiagnostiky a seznámí účastníky se základními vlastnostmi psychodiagnostických metod. 
 • Poskytne příležitost získat zpětnou vazbu na diagnostiku, kterou pro nábor a rozvoj zaměstnanců používáte.
 • Nabídne přehled nejlepších diagnostických metod dostupných na českém trhu pro výběr a rozvoj zaměstnanců

Program:

 • Jak posuzovat kvalitu psychodiagnostických metod
 • Role psychodiagnostiky v procesu náboru
 • Současný trend využívání psychodiagnostiky v ČR
 • Možnosti a meze psychodiagnostiky
 • Etické standardy testování
 • Požadavky na pracovní pozice a jejich propojení s vhodnými diagnostickými nástroji
 • Interní a externí nábor: jak vybrat nejlepšího týmového lídra či účastníka talentového programu?
 • Diagnostika potenciálu: jak nabírat juniorní uchazeče s omezenou pracovní zkušeností/ když dovednosti nejsou to nejdůležitější
 • Diagnostika osobnosti, silných stránek, motivace, výkonu, (emoční) inteligence, týmové spolupráce a komunikace.
 • Motivace a/nebo talent: čemu přikládat větší váhu?
 • Síla diagnostického rozhovoru

Registrace: https://goo.gl/forms/5NT8RqbwCLGng4nX2